ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze  uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu. - http://epuap.gov.pl/

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platforme e-PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

 
Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w zakładce Instrukcje i podręczniki.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 500 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

Podpisany dokument certyfikatem kwalifikowanym w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD,CDRW, DVD, DVDRW;
  • Pamięć USB.

Uwaga:

  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) może zostać zapisane na płytach CD/DVD dostarczonych przez składającego wnosek
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Urzedu Pracy  zimi@praca.gov.pl  traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia .

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 15 MB.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2357
26 kwietnia 2019 09:10 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
26 kwietnia 2019 09:08 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
26 kwietnia 2019 09:05 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::