Przedmiot działalności

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu wykonuje zadania z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu.


Główne zadania:

1. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

2. Przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom zasiłków i świadczeń.

3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

4. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w kraju i zagranicą.

5. Udzielania pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

6. Planowanie i organizacja szkoleń.

7. Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, miejsc pracy dla absolwentów.

8. Udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek.

9. Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

10. Inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy.

11. Współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegółowe zadania określa Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, oraz ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

12. Realizowanie zadań związanych z finasowaniem pracodawcom kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS.

13. Realizowanie zadań związanych z podjemowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 21:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2006
04 września 2019 08:46 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2012 21:49 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2012 21:49 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::