Wykaz stanowisk

Wykaz stanowisk

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Zakres obowiązków

Telefon i email

Pokój
 

Dział Finansowo - Księgowy
 


Bronisława Litwin
 


Główny Księgowy
 


- nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległego działu

- Fundusz Pracy i EFS - ewidencja operacji finansowych
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew. 26
kom. 504-230-689
bronislawalitwin@pupmiedzyrzecz.pl

 


15
 


Elzieta Cyranik
 


Inspektor
 


- Fundusz Pracy
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew. 24
kom. 504-229-948
elzbietacyranik@pupmiedzyrzecz.pl

 


18
 


 Monika Siedlecka


 Inspektor w dziale księgowo- finansowym


Ewidencja operacji finansowych
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.22
kom. 504-231-095
monikasiedlecka@pupmiedzyrzecz.p
 16


Ewa Nowak
 


 Inspektor w dziale księgowo- finansowym


 Ewidencja operacji finansowych
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew. 24
kom. 504-230-543
ewanowak@pupmiedzyrzecz.p

  


Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
 


Małgorzata Wiercińska
 


Kierownik Referatu
 


- koordynowanie pracą działu,
- przyznawanie prawa do dodatku aktywizacyjnego,
- wydawanie decyzji w sprawie zwrotu świadczeń dla bezrobotnych

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.20
kom. 504-231-308
malgorzatawiercinska@pupmiedzyrzecz.pl

 


7
 


Monika Okińczyc
 


Specjalista ds. ewidencji świadczeń
 


- rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- realizacja zajęć komorniczych

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.15
kom. 504-229-919
monikaokinczyc@pupmiedzyrzecz.pl

 


9
 Edyta Ligenza Specjalista ds. ewidencji świadczeń

- obsługa osób bezrobotnych - wyadawanie decyzji w sprawie nabycia i utraty świadczeń,
- potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy


 

95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.16
kom. 504-230-321
edytaligenza@pupmiedzyrzecz.pl

 


9
 


Joanna Guzek
 


 Specjalista ds. ewidencji świadczeń
 


- obsługa osób bezrobotnych - wydawanie decyzji w sprawie nabycia i utraty świadczeń,
- potwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.16
kom. 504-230-484
joannaguzek@pupmiedzyrzecz.pl

 


9
 


Marta Jankowaska
 

 

 

 

 

 

 

 


Specjalista ds. ewidencji świadczeń
 


- obsługa osób bezrobotnych - wyadawanie decyzji w sprawie nabycia i utraty świadczeń,
- potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy

 

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.16
kom. 504-230-927
martajankowska@pupmiedzyrzecz.pl

 


9
 


Danuta Michałowicz

 

 

 


Barbara Bembenek


Archiwistka

 

 

 

 


 Specjalista ds. ewidencji świadczeń


- archiwum dokumentów

 

 

 


- obsługa osób bezrobotnych - wyadawanie decyzji w sprawie nabycia i utraty świadczeń,
- potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.10
kom. 504-230-889
danutamichalowicz@pupmiedzyrzecz.pl

 

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.10
kom. 504-230-531
barbarabembenek@pupmiedzyrzecz.pl

 

 

 


8

 

 

 

 


9


Centrum Aktywizacji Zawodowej
 

Aneta Król

 


Kierownik działu
 


Koordynowanie pracy działu.
Zarządzanie programami rynku pracy:
- programy rynku pracy z rezerwy ministra;
- programy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.17
kom. 504-230-339
anetakrol@pupmiedzyrzecz.pl


35
 

 Marta Story  
Pośrednik pracy - doradca klienta- stażysta

- przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
- wydawanie skierowań do pracy,
- upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw Unii Europejskiej,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących

 

 95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.18,19
kom. 504-230-396
martastory@pupmiedzyrzecz.pl

 
 2

Anna Grabińska

Doradca zawodowy

- prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego,
- prowadzenie poradnictwa grupowego,
- udzielanie informacji zawodowej bezrobotnym i poszukującym pracy,
- przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,

95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.17
kom. 504-231-363

annagrabinska@pupmiedzyrzecz.pl

43


Beata Lutostańska - Wróbel
 


Doradca zawodowy
 

- prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego,
- prowadzenie poradnictwa grupowego,
- udzielanie informacji zawodowej bezrobotnym i poszukującym pracy,
- przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
- prowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.37
kom. 504-230-340
beatalutostanska@pupmiedzyrzecz.pl

 


40
 


Wioleta Hajdasz
 


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 


- kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na szkolenia indywidualne,
- kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia grupowe,
- finansowanie kosztów egzaminu,
- finansowanie kosztów uzyskania licencji
- finansowanie studiów podyplomowych,
- kierowanie osób bezrobotnych na przygotowanie zawodowe dorosłych
,
- ustalanie i przygotowywanie IPD,
- bony szkoleniowe

- Krajowy Fudnusz Szkoleniowy


 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.32
kom. 504-231-012
wioletahajdasz@pupmiedzyrzecz.pl

 


28
 


Kamila Kulak - Dec
 


Pośrednik pracy - doradca klienta
 

- przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
- wydawanie skierowań do pracy,
- upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw Unii Europejskiej,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.18
kom. 504-230-582
kamilakulak@pupmiedzyrzecz.pl

 


02
 
 

  


 


Mirosława Figiel
 


Pośrednik pracy - doradca klienta
 


- przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
- wydawanie skierowań do pracy,
- upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw Unii Europejskiej,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.18
kom. 504-229-970
miroslawafigiel@pupmiedzyrzecz.pl

 


2
 


Kamila Skibicka
 

Pośrednik pracy - doradca klienta
 


- przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
- wydawanie skierowań do pracy,
- upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw Unii Europejskiej,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.18
kom. 504-230-673
kamilaskibicka@pupmiedzyrzecz.pl

 


2
 


Kamila Staszyńska
 


Pośrednik pracy - doradca klienta
 


- przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
- wydawanie skierowań do pracy,
- upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw Unii Europejskiej,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.19
kom. 504-230-287
kamilagolek@pupmiedzyrzecz.pl

 


2


Katarzyna Wolniewicz 


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 


    - refundacja kosztów   pracownik do 30 roku życia  


        95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.29
kom. 504-230-586
katarzynawolniewicz@pupmiedzyrzecz.pl


12

Marta Kaniuk

Doradca zawodowy

prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego,
- prowadzenie poradnictwa grupowego,
- udzielanie informacji zawodowej bezrobotnym i poszukującym pracy,
- przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,
- prowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
,


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.17
kom. 504-230-398
martakaniuk@pupmiedzyrzecz.pl35


Paweł Sawiński
 


Pośrednik pracy - doradca klienta
 


- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- prace społecznie użyteczne,
- refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,
- zwrot kosztów zakwaterowania i opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob± zależn±, refundacja składek ZUS za zatrudnionych bezrobotnych,
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.33
kom. 504-231-198
pawelsawinski@pupmiedzyrzecz.pl

 


19
 


Monika Mulawka
 


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 


- staż (refundacja kosztów badań lekarskich, kosztów dojazdu do miejsca stażu, kosztów zakwaterowania i opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną),
- bony stażowe

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.28
kom. 504-231-362
monikamulawka@pupmiedzyrzecz.pl

 


5
 


Katarzyna Kogut
 


Specjalista ds. aktywizacji
 

 

 - bony na zasiedlenie

- refundacja kosztów   pracownik do 30 roku życia
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.33
kom. 504-230-576
katarzynakogut@pupmiedzyrzecz.pl

 


19
 

 
Dział Organizacyjno - Administracyjny
 


Iwona Mirkowska
 


Kierownik działu
 


- sprawy związane z aministrowaniem budynku
- nadzór nad sprawami związanymi z BHP
- opracowywanie regulaminów wewnętrznych
- zamówienia publiczne

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.25
kom. 504-231-290
iwonamirkowska@pupmiedzyrzecz.pl

 


17
 


Piotr Czyszkowski
 


Informatyk
 


- konserwacja sprzętu komputerowego
- instalowanie oprogramowania
- wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.21
kom. 504-229-957
piotrczyszkowski@pupmiedzyrzecz.pl

 


29
 


Katarzyna Jarmużek
 

 

 

 

 

 


Justyna Lebiecka
 


Starszy referent
 

 

 

 

 

 

 


Starszy referent


- obsługa sekretariatu
- przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty

 

 


- gromadzenie i przechowywanie dokumentów

- Kadry

 

 

 


 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.11
kom. 504-229-941
katarzynajarmuzek@pupmiedzyrzecz.pl

 

 

 

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07
kom. 504-229-941
justynalebiecka@pupmiedzyrzecz.pl


21
 

 

 

 

 

 

 


11


Zbigniew Adamczuk
 


Pomoc administracyjna
 


- wykonywanie obowiązków kierowcy samochodu osobowego
- wydawanie materiałów biurowych
- wydawanie środków czystości

 


95 741-20-66, 741-26-25, 742-13-07 wew.27
kom. 504-229-859
zbigniewadamczuk@pupmiedzyrzecz.pl

 


29
 

 
Filia PUP w Skwierzynie
 


Wioletta Piechocka
 


Kierownik Filii
 


- koordynowanie pracą filii,
- sporz±dzanie okresowych sprawozdań dla potrzeb statystycznych,
- prowadzenie korespondencji (ZUS, OPS, Policja, Komornik, i in.),
- współdziałanie z OPS w Skwierzynie,
- wydawanie postanowień i decyzji,
- wydawanie zawiadomieć o wszczęciu postępowania,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji,
- wydawanie zaświadczeń do renty, emerytury i kapitału początkowego na drukach RP-7

 


95 717-08-69 wew.21
kom. 504-231-057
wiolettapiechocka@pupmiedzyrzecz.pl

  


Anna Walczak
 

 

Doradca zawodowy
 


- udzielanie porad zawodowych i informacji zawodowych,
- realizacja Indywidualnego Planu Działania,
- organizowanie warsztatów aktywnych metod poszukiwania pracy,
- udzielanie informacji na temat szkoleń grupowych,
- dobór osób do szkoleń,
- pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV)

 


95 717-08-69 wew.24
kom. 504-231-298
annawalczak@pupmiedzyrzecz.pl

  


Ewa Ziemska
 


Doradca zawodowy
 


- rozmowy doradcze,
- udzielanie porad zawodowych i informacji zawodowej,
- realizacja Indywidualnego Planu Działania,
- udzielanie informacji na temat szkoleń grupowych,
- dobór osób na szkolenie,
- pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV)

 


95 717-08-69 wew.24
kom. 504-231-320
ewaziemska@pupmiedzyrzecz.pl

  


Sylwia Herdzik
 


Pośrednik pracy - doradca klienta
 


- rejestracja i obsługa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
- udzielanie klientom informacji o przysługujących im prawach i obowiązakach,
- wydawanie decyzji administracyjnych,
- wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu,
- udzielanie infmormacji o usługach świadczonych przez PUP,
- przyjmowanie i ralizacja ofert pracy,
- dobór osób na staż,
- podejmowanie i utrzymanie kontaktu z pracodawcą,
- informowanie o ofertach pracy i stażu,
- wydawanie skierowań do pracy

 


95 717-06-69 wew.23, 25
kom. 504-231-263
sylwiaherdzik@pupmiedzyrzecz.pl

  

 


 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 19:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8684
05 sierpnia 2020 14:16 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 07:14 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
09 lipca 2020 12:48 (Piotr Czyszkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::